• IDEUM & ART

    IDEUM & ART

    „Člověk svým duchem všechna přírodní určení překračuje”

    SPOLEK PRO PODPORU FILMU,
    UMĚNÍ A DESIGNU V MALÉM ROZSAHU.